Filetrip Logo


Catalan language for Wood R4 1.1Per instal·lar-lo s'ha de descomprimir el fitxer i guardar-lo a la carpeta language de la flashcard.

Quedarà així:
X:\_rpg\language\lang_ca\language.txt

La X representa la unitat de la tarjeta.

Change log (1.1):
comments powered by Disqus